Stafi

Njoftohu me stafin e Postman.

Administrata


Drejtor gjeneral: Albin Rrahmani

Zyrtare për administratë dhe burime njerëzore: Almenda Muçolli

Financier: Enes Zeqiri

Menaxher: Kastriot Isufi

Menaxher: Muhamet Maqani

Menaxher: Shpend Jusufi

Menaxher: Arsim Shabani

Support

Menaxher: Basri Mustafa

Egzonë Rahimaj
Elma Mustafa
Arbëreshë Azemi
Shkurte Avdiu
Donika Bardiqi
Besart Bajrami
Xheladin Zeqiri

Depo

Leotrim Osmani
Erijon Lutolli