Çmimorja

Kosto e thjeshtuar e dërgesave tuaja

Kalkulimi i kostos

Dërgesat/pakot tuaja vijnë në qdo formë dhe madhësi, prandaj ne kemi zhvilluar një mënyrë transparente dhe të saktë të kalkulimit të kostos së transportit për secilën pako.

Dimensionet e pakos

a). Gjërësia (cm)

b). Gjatësia (cm)

c). Lartësia (cm)

Pesha (kg)

 


Destinacioni i pakos

Shteti

Qyteti


2.00

Pako e vogël (S)

Deri 10kg
Dimensionet maksimale 30x25x40 cm
3.00

Pako e mesme (M)

Deri 15kg
Dimensionet maksinale 35x25x65 cm
4.00

Pako e madhe (L)

Deri 25kg
Dimensionet maksimale 35x45x65 cm

Express delivery - Prishtinë

Dërgesa të shpejta për bizneset brenda qytetit të Prishtinës

€8.00

Express delivery - Fushë Kosovë

Dërgesa të shpejta në qytetin e Fushë Kosovës

€15.00

Express delivery qytetet tjera

Dërgesa të shpejta në qytetin tuaj

€15.00

Shqipëri

Çmimi për pako të mesme

€?

Maqedoni e veriut

Çmimi për pako të mesme

€?

Të gjitha shtetet tjera

Çmimi për pako të mesme

€?